Vi erbjuder utbildning i skadepreventionskonceptet Heta Arbeten,

D-HLR, Första hjälpen, grundläggande brandkunskap och YKB-Utbildningar.


Aktuellt.

Välkommen säger vi till Kompetensförsörjning AB. Vi ser fram mot ett givande samarbete.

Om du har några frågor känn dig välkommen att fråga


 
 
 
 

Karlsbacken Consulting


Heta Arbeten är arbeten som alstrar värme som utförs på tillfällig plats. Exempel på sådana arbeten är t ex svetsning, Skärning, Takarbeten, Borttagning av målarfärg med mera. Heta Arbeten utförs i team om tre roller, brandvakt, hetarbetare och tillståndsansvarig.. För samtliga roller så krävs ett certifikat. Certifikatet får man efter utförd utbildning.
Vem som helst kan drabbas av plötsligt hjärtstopp. Det kan vara du själv, en kollega, en granne, en familjemedlem, en medmänniskan på gatan. Då är kunskapen om hjärt och lungräddning en stor del i om den drabbade ska överleva eller inte..


Grundläggande brandkunskap är en bra och heltäckande utbildning. Utbildningen innehåller b la. Brandförloppet, Tidig upptäckt, Vad är eld, Rädda, varna, larma, släck, Handhavande av brandsläckare och brandfilt, Praktisk Övning.

Våra Partners

Utbildning i Heta Arbeten

D-HLR

Grundläggande Brandkunskap